Pismo Vlade Republike Hrvatske o dovršenju mirne reintegracije područja pod Prijelaznom upravom, Republika Hrvatska

Izvor: Wikizvor
Prijeđi na navigaciju Prijeđi na pretraživanje

Pismo Vlade Republike Hrvatske o dovršenju mirne reintegracije područja pod Prijelaznom upravom, Republika Hrvatska

Pismo Vlade Republike Hrvatske od 13. siječnja 1997. Jamstva iz tog Pisma su bila uvjet za završetak mandata UNTAES-a 15. siječnja 1998.


St.1[uredi]

Izbori u području pod Prijelaznom upravom održat će se u skladu s Temeljnim sporazumom od 12. studenog 1995. u nadležnosti Prijelaznog upravitelja i prema postupku definiranom u zakonima Republike Hrvatske, na dan 16. ožujka 1997. Vlada Republike Hrvatske osigurat će u potpunosti mogućnost svim osobama koje imaju pravo glasa na izborima za lokalna tijela vlasti u području da se točno pojave na popisima glasaća za te izbore i da u potpunosti na njima sudjeluju. Izbori za lokalna tijela vlasti u drugim područjima Republike Hrvatske održat će se istog dana. Lokalna tijela vlasti u dijelovima županija Osječko-baranjske i Vukovarskosrijemske koji su pod Prijelaznom upravom, bit će uspostavljena, u skladu s izbornim rezultatima koje potvrdi Prijelazni upravitelj i prema Ustavu i zakonima Republike Hrvatske te operativnom stavku 11. Rezolucije Vijeća sigurnosti 1037 (1996) unutar zakonski propisanog roka, no ne kasnije od 30 dana nakon izbora.

St.2[uredi]

Pripadnici lokalne srpske etničke zajednice, kao i svi drugi hrvatski državljani, imaju pravo na sudjelovanje u lokalnim izborima ako su imali prebivalište u vrijeme popisa stanovništva 1991. godine u dijelovima Županije Osječko-baranjske i Vukovarsko-srijemske koji su trenutačno pod Prijelaznom upravom. Posjedovanje dokumenata o hrvatskom državljanstvu/identitetu (domovnica/osobna iskaznica) kljucan je preduvjet za sudjelovanje na izborima.

St.3[uredi]

U skladu s Temeljnim sporazumom od 12. studenog 1995. godine, hrvatski državljani koji su pripadnici srpske etničke zajednice, doseljeni u to područje prije početka mandata UNTAES-a i koji trenutačno žive u području pod Prijelaznom upravom, a koji nisu imali prebivalište u tom određenom području u vrijeme održavanja popisa stanovništva 1991. godine, mogu odabrati da glasuju bilo za a) lokalna tijela vlasti uspostavljena u skladu s hrvatskim zakonima, ako trenutačno žive u područjima koja pokrivaju ta tijela, bilo da je teritorij tih tijela u cijelosti ili djelomično unutar takvih područja; ili b) takva lokalna tijela vlasti uspostavljena prema hrvatskim zakonima, u području njihovog prebivališta iz 1991. godine. Kako bi se dobila evidencija onih Srba koji nisu imali prebivalište u navedenom području u vrijeme popisa stanovništva 1991. godine, a koji trenutačno žive na području pod kontrolom UNTAES-a, hrvatske vlasti i UNTAES organizirat će registraciju.Hrvatske vlasti izdat će isprave o državljanstvu/ identitetu (domovnica/ osobna iskaznica) tim osobama dovoljno rano kako bi im omogućile da sudjeluju na izborima.

St.4[uredi]

Srpskoj etničkoj zajednici iz područja pod Prijelaznom upravom jamči se da će biti zastupljena u tijelima lokalne uprave i samouprave u skladu s pravima i načelima iznesenim u Ustavnom zakonu o pravima etničkih zajednica i nacionalnih manjina i u Zakonu o lokalnoj upravi i samoupravi. Ovime se jamči da će njihov predstavnik biti na položaju podžupana u obje županije. Razmjerna srpska zastupljenost, uključujući i više položaje, u lokalnoj službi zdravstvene zaštite, policije i sudstva u ovom području, koje sada tvori područje pod Prijelaznom upravom, jamči se bez obzira kakve bi upravne podjele mogle biti uvedene u budućnosti. Najmanje tijekom prve godine nakon lokalnih izbora broj lokalnih policajaca iz srpske i drugih nehrvatskih etničkih zajednica bit će oko 700 do 800. Pripadnici srpske etničke zajednice iz područja koje je trenutačno pod Prijelaznom upravom imenovat će Zajedničko vijeće općina. Vodstvo Zajedničkog vijeća općina sastajat će se najmanje jednom svaka četiri mjeseca izravno s predsjednikom Republike ili s pročelnikom predsjedničkog kabineta.

St.5[uredi]

Nakon slijedećeg popisa pučanstva stanovnika Republike Hrvatske, broj mjesta rezerviran na narednim izborima za pripadnike srpske i drugih nacionalnih manjina u Zastupničkom domu Sabora Republike Hrvatske odražavat će razmjer njihove zastupljenosti kako to bude utvrđeno rezultatima popisa pučanstva.

St.6[uredi]

Glede zastupljenosti u Županijskom domu, predsjednik Republike imenovat će, u skladu s odredbom članka 71, stavak 4. Ustava, dva predstavnika iz redova srpske etničke zajednice kao zastupnike u Županijskom domu.

St.7[uredi]

Predstavnici srpske etničke zajednice iz područja o kojemu je riječ bit će imenovani na viša mjesta u Ministarstvu obnove i razvitka i u Uredu za prognanike i izbjeglice, a na razini ne nižoj od pomoćnika ministra u ministarstvima unutarnjih poslova, pravosuđa, prosvjete i kulture. U skladu sa zakonima i drugim propisima Republike Hrvatske, oni će također imati pravo i na odgovarajuće sudjelovanje na razini stručnjaka u radnim tijelima Sabora Republike Hrvatske.

St.8[uredi]

Vlada Republike Hrvatske, u skladu s postojećim hrvatskim zakonima i statutima te međunarodno prihvaćenim standardima, ovime jamči da će pripadnici srpske manjine i drugi pripadnici drugih manjina naobrazbe, pripadnici srpske manjine i pripadnici drugih manjina unutar područja pod Prijelaznom upravom imat će pravo pripremiti i primijeniti obrazovni program koji gaji kulturni identitet, povijest i nasljeđe utoliko ukoliko to nije na štetu bilo kojeg prava ili povlastica što se tiče međunarodnih obrazovnih standarda i hrvatskih zakona. U sklopu kulturnog identiteta pripadnika srpske manjine ili bilo kojeg drugog pripadnika drugih manjina unutar naprijed navedenog područja, oni će, prema zakonu, imati puno pravo sačuvati i gajiti individualni kulturni identitet time da to ne utječe na bilo koje pravo ili povlasticu što se tiče prava hrvatskih pripadnika.

St.9[uredi]

Pripadnici srpske etničke zajednice mogu osnovati Vijeće srpske etničke zajednice. Vijeće se može obraćati predsjedniku Republike i hrvatskoj Vladi, predlažući i promičući rješenje pitanja od zajedničkog interesa za nacionalnu manjinu.

St.10[uredi]

Ministar obrane donijet će posebnu odluku za sve pripadnike srpske etničke zajednice iz područja pod Prijelaznom upravom o odgodi služenja vojske za razdoblje od dvije godine nakon kraja mandata UNTAES-a.Nakon proteka razdoblja odgode od dvije godine, molbe za odgodu služenja vojske na osobni zahtjev pripadnika srpske etničke zajednice u području pod Prijelaznom upravom razmatrat će Ministarstvo obrane. Iznimke koje su naprijed specificirane neće ograničiti ni na koji način odnosna građanska prava onih koji se to tiče, uključujući pravo na dobijanje hrvatske putovnice, koja su Ustavom zajamčena svim državljanima Hrvatske.

St.11[uredi]

Pripadnici srpske i drugih etničkih zajednica iz područja pod Prijelaznom upravom koji su žrtve rata, osobito invalidi, udovice i djeca bez roditelja, imat će puna zdravstvena i socijalna prava u skladu sa zakonima i drugim propisima Republike Hrvatske, osim prava koja su definirana u Zakonu o pravima hrvatskih branitelja.

St.12[uredi]

Vlada Republike Hrvatske ponovno potvrđuje u ovom Pismu svoje obveze koje proizlaze iz odredaba i odredbe Ustava Republike Hrvatske, Ustavnog zakona o ljudskim pravima i slobodama i pravima nacionalnih i etničkih zajednica ili manjina u Republici Hrvatskoj, svih drugih mjerodavnih zakona, Temeljnog sporazuma od 12. studenog 1995., Rezolucije Vijeća sigurnosti UN 1037 i Izjave o zapošljavanju koju je potpisao predstavnik hrvatske vlade 16. prosinca 1996. god. Ništa u ovom Pismu neće se tumačiti tako da na bilo koji način umanjuje odredbe naprijed navedenih dokumenata.


Potpredsjednik Vlade
prof. dr. Ivica Kostović.