Pavlova druga poslanica Solunjanima (Šarić)/Glava 2.

Izvor: Wikizvor
Prijeđi na navigaciju Prijeđi na pretraživanje
Pavlova druga poslanica Solunjanima (Šarić)


1 A molimo vas, braćo, za dolazak Gospodina našega Isusa Krista i našega skupljanja s njim,

2 Da se ne date brzo pokrenuti od uma, niti da se plašite, ni duhom, ni riječju, ni poslanicom, tobože od nas poslanom, kao da je već blizu dan Gospodnji.

3 Da vas nitko ne prevari ni na koji način, jer treba da najprije dođe otpad, i objavi se čovjek grijeha, sin propasti,

4 Koji se protivi i podiže više svega, što se zove Bog, ili što se štuje, tako da će on sjesti u hramu Božjem pokazujući sebe, kao da je Bog.

5 Ne pamtite li, da sam vam ovo govorio, još kad sam bio kod vas?

6 I sad znate, što zadržava, da, se ne javi u svoje vrijeme.

7 Jer tajna bezakonja već djeluje; samo treba da se ukloni onaj, koja sad zadržava.

8 I onda će se pojaviti bezakonik, kojega će Gospodin Isus ubiti dahom usta svojih i uništiti sjajem dolaska svojega,

9 Kojega je dolazak po djelovanju sotoninu sa svakom silom i znacima i lažnim čudesima,

10 I sa svakom prijevarom nepravde među onima, koji propadaju, jer ljubavi istine ne primiše, da bi se spasili.

11 I zato će im Bog poslati silu zablude, da vjeruju laži,

12 Da se svima sudi, koji ne vjerovaše istini, nego volješe nepravdu.

13 A mi smo dužni svagda zahvaljivati Bogu za vas, braćo ljubljena od Gospodina, što vas je Bog kao prvence izabrao za spasenje posvećenjem Duha i vjerom istine,

14 U koje vas pozva evanđeljem našim, da postignete slavu Gospodina našega Isusa Krista.

15 Tako dakle, braćo, stojte i držite predaje, koje naučiste ili riječju ili poslanicom našom.

16 A sam Gospodin naš Krist Isus i Bog Otac naš, koji nas je ljubio i dao utjehu vječnu i dobru nadu u milosti,

17 Neka utješi srca vaša i utvrdi u svakom dobrom djelu i riječi!


Pavlova druga poslanica Solunjanima (Šarić)