Otvoreno pismo čelnika hrvatske zajednice Grada Subotice 24.06.2013.

Izvor: Wikizvor
Prijeđi na navigaciju Prijeđi na pretraživanje

Otvoreno pismo čelnika hrvatske zajednice Grada Subotice
autor: Potpisnici

Otvoreno pismo čelnika hrvatske zajednice Grada Subotice 24. lipnja 2013.

Izvor: Otvoreno pismo čelnika hrvatske zajednice HRVATSKO NACIONALNO VIJEĆE U REPUBLICI SRBIJI, Pristupljeno: 29. lipnja 2013.


U povodu diskriminatorne i neprimjerene retorike spram Hrvata-Bunjevaca koja se mogla čuti tijekom posljednje sjednice Skupštine Grada Subotice, čelnici hrvatske zajednice uputili su Otvoreno pismo predsjednici Skupštine Grada Subotice Máriji Kern Solya, svim vijećnicima Skupštine Grada Subotice, te članovima Povjerenstva za dodjelu zvanja i nagrada.

OTVORENO PISMO

Mi, dolje potpisani pripadnici hrvatskoga naroda a bunjevačkoga roda. koji živimo na području Grada Subotice,

potaknuti dešavanjima na sjednici Skupštine Grada Subotice 20. lipnja 2013. u povodu donošenja Odluke o dodjeli zvanja Počasni građanin za 2013. godinu,

a osobito grubim kršenjem odredaba Poslovnika o radu Skupštine Grada Subotice koje se odnose na odlučivanje, te neprimjerenom diskusijom pojedinih vijećnika zbog nacionalne pripadnosti jednoga od predloženih kandidata za zvanje Počasni građanin, koja je podsjećala na retoriku 1990-ih godina,

čime se ponovno u javnosti razvija predodžbe o Hrvatima kao negativnom činitelju u društvenim odnosima u Srbiji, uz istodoban afirmativni odnos prema Bunjevcima nehrvatima i promotivnu potporu dijela srpske političke elite. kao nastavkom višegodišnjih javnih nastupa u kojima se traži zabrana korištenja bunjevačkoga imena onim pripadnicima bunjevačke subetničke skupine koji se smatraju integralnim dijelom hrvatskoga naroda,

pri čemu su diskusiju predvodili članovi političke stranke čiji je predsjednik, samo dan kasnije, kao dopredsjednik Vlade Republike Srbije, s ministricom vanjskih poslova Republike Hrvatske potvrdio nastavak suradnje i daljnji razvoj odnosa između dvije države i dvaju naroda te čvrsto obećao skoro rješenje najvažnijih manjinskih prava Hrvata u Srbiji.

ne dovodeći pri lome u pitanje pravo na slobodno izjašnjavanje nacionalne pripadnosti svakoga pojedinca.

što podrazumijeva i puno civilizacijsko, međunarodno zajamčeno i ustavno pravo koristiti se bunjevačkim imenom kao jednini od regionalnih hrvatskih etnonima i da nitko nema pravo uskratili drugima da .se nazivaju bunjevačkim Hrvatima i Hrvatima Bunjevcima,

podsjećajući da su se najznamenitiji vojvođanski Bunjevci od konca XIX. stoljeća do danas smatrali pripadnicima hrvatskoga naroda (svećenici Pajo i Ilija Kujundžič, Ivan Petreš, Aleksa Kokić, Blaško Rajić, Albe Vidaković, Lajčo Budanović, Ivan Kujundžić i Tomo Vereš, književnici, kulturni i znanstveni djelatnici Antun Gustav Matoš, Matija Evetović, Petar Pekić. Ive Prćić, Josip Vuković Đido, Antun Karagić, Balint Vujkov, Ilija Džinić, akademik Gaja Alaga, Matija Poljaković, Geza Kikić, Ivan Pančić, akademik Mirko Vidaković, Bela Gabrić, Vinko Perčić, Josip Buljovčić, Ante Sekulić, Lazar Merković i mnogi drugi) i isticali to svoje uvjerenje, zbog čega su bili izloženi progonima državnih vlasti, političkim suđenjima, gubitku uposlenja, utamničenju, pa i fizičkoj likvidaciji,

ukazujemo

da se na rečenoj sjednici Skupštine Grada Subotica diskusija o jednome od kandidata za dodjelu zvanja Počasni građanin uopće nije vodila o razlozima zbog kojih je predložen za zvanje, što znači da njegove zasluge za predloženo zvanje jesu neprijeporne, već je predmet rasprave bila isključivo njegova nacionalna pripadnost, što smatramo pokušajem ponovnog političkoga progona u komunističkom maniru s početka 1970-ih i vraćanje nacionalističke retorike iz 1990- ih godina, iako smo mislili da su ta vremena nepovratno iza nas, i

ističemo

da je prilikom primjene odredaba Poslovnika koje se odnose na odlučivanje po odnosnoj točki dnevnog reda došlo do grube povrede Poslovnika, prema kojem se glasovati može jedino "za", "protiv" i "suzdržan", te

pozivamo

Predsjednicu Skupštine Grada Subotice i druga mjerodavna skupštinska tijela da, sukladno rezultatima glasovanja na sjednici Skupštine Grada Subotice 20. lipnja 2013, proglasi usvojenom Odluku o izboru za zvanje počasni građanin, s 29 glasova za, 19 protiv te 6 suzdržanih.

Subotica, 24. lipnja 2013.

predsjednik Hrvatskog nacionalnog vijeća dr. sc. Slaven Bačić

predsjednik Demokratskog saveza Hrvata u Vojvodini te narodni zastupnik u Skupštini Republike Srbije dipl. ing. Petar Kuntić

ravnatelj Zavoda za kulturu vojvođanskih Hrvata prof. Tomislav Žigmanov

tajnica Hrvatskog akademskog društva dipl. oecc. Ljiljana Dulić Mészáros

pročelnik izdavačkog odjela Katoličkog instituta za kulturu, povijest i duhovnost «Ivan Antunović» dr. sc. Andrija Anišić

dopredsjednik Hrvatskog kulturno-prosvjetnog društva «Matija Gubec» Tavankut Ivica Dulić

predsjednica «Hrvatske čitaonice» Bernadica Ivanković