Odluka II. zasjedanja AVNOJ-a o izgradnji Jugoslavije na federativnom principu

Izvor: Wikizvor
Prijeđi na navigaciju Prijeđi na pretraživanje
Grb Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije PODACI O DOKUMENTU
Naslov dokumenta: Odluka drugog zasjedanja Antifašističkog vijeća narodnog oslobođenja Jugoslavije o izgradnji Jugoslavije na federativnom principu
Vrsta dokumenta: Odluka
Tijelo koje donosi: Antifašističko vijeće narodnog oslobođenja Jugoslavije
Potpisnik: Dr. Ivan Ribar i R. Čolaković
Funkcija potpisnika: Predsjednik i tajnik potpisali za AVNOJ
Grad: Jajce
Datum proglašenja: 29. studenoga 1943.   ANTIFAŠISTIČKO VIJEĆE

NARODNOG OSLOBOĐENJA

JUGOSLAVIJE

 Broj odluke 3

O D L U K A
DRUGOG ZASJEDANJA ANTIFAŠISTIČKOG VIJEĆA NARODNOG OSLOBOĐENJA JUGOSLAVIJE
o izgradnji Jugoslavije na federativnom principu

      Na osnovu prava svakog naroda na samoodređenje, uključujući pravo na otcjepljenje ili na ujedinjenje sa drugim narodima, i u skladu s istinskom voljom svih naroda Jugoslavije, osvjedočenom u toku trogodišnje zajedničke narodno-oslobodilačke borbe koja je skovala ne raskidivo bratstvo naroda Jugoslavije, Antifašističko vijeće narodnog oslobođenja Jugoslavije donosi slijedeću

O d l u k u:

      1. Narodi Jugoslavije nikada nisu priznali i ne priznaju raskomadanje Jugoslavije od strane fašističkih imperijalista i dokazali su u zajedničkoj oružanoj borbi svoju čvrstu volju da ostanu i dalje ujedinjeni u Jugoslaviji.

      2. Da bi se ostvario princip suverenosti naroda Jugoslavije, da bi Jugoslavija predstavljala istinsku domovinu svih svojih naroda i da nikad više ne bi postala domenom bilo koje hegemonističke klike, Jugoslavija se izgrađuje i izgradit će se na federativnome principu, koji će osigurati punu ravnopravnost Srba, Hrvata, Slovenaca, Makedonaca i Crnogoraca, odnosno naroda Srbije, Hrvatske, Slovenije, Makedonije, Crne Gore i Bosne i Hercegovine.

      3. U skladu s takvom federativnom izgradnjom Jugoslavije, koja se temelji na najpunijim demokratskim pravima, jest činjenica da već sada, u vrijeme narodno-oslobodilačkog rata, osnovne organe narodne vlasti kod pojedinih naroda Jugoslavije predstavljaju narodno-oslobodilački odbori i zemaljska antifašistička vijeća narodnog oslobođenja (Glavni narodno-oslobodilački odbor Srbije, Zemaljsko antifašističko vijeće narodnog oslobođenja Hrvatske, Slovenski narodno-oslobodilački odbor, Zemaljsko antifaštističko vijeće narodnog oslobođenja Bosne i Hercegovine, Zemaljsko antifašističko vijeće narodnog oslobođenja Crne Gore i Boke, Zemaljsko antifašističko vijeće narodnog oslobođenja Sandžaka, inicijativni organi za Zemaljsko antifašističko vijeće narodnog oslobođenja Makedonije), i da je Anifašističko vijeće narodnog oslobođenja Jugoslavije vrhovno zakonodavno i izvršno predstavničko tijelo naroda Jugoslavije i vrhovni predstavnik suvereniteta naroda i države Jugoslavije kao cjeline.

      4. Nacionalnim manjinama u Jugoslaviji osigurava se sva nacionalna prava.

      5. Ova odluka stupa odmah na snagu.

Dne 29. studenoga 1943.,

   u Jajcu

Za Antifašističko vijeće
Narodnog oslobođenja Jugoslavije


Predsjednik
Dr. I. Ribar, v. r.
(potpis)
M. P.

Tajnik

R. Čolaković, v. r.

(potpis)

Podatci o izdanju teksta Odluka II. zasjedanja AVNOJ-a o izgradnji Jugoslavije na federativnom principu
Izvorno izdanje:   Arhivska izložba
Izvor:   Izravna poveznica na arhivski dokument koji se nalazi u skrbi Arhiva Srbije i Crne Gore, Beograd (bivši Arhiv Jugoslavije - "savezni") a pod ovlašću je svih država sljednica bivše SFRJ
Suradnici:   Samo izvorni idiolekti hrvatskoga jezika
Ostvarena razina:   Slobodna uporaba dokumenta pod uvjetom ne promijenjenoga značenja i prijevoda na jezik ove slobodne enciklopedije
Bilješke:   Izvornik pisan Srpskim jezikom i ćirilićnim pismom. Ovdje se donosi prijepis na Hrvatskom jeziku i latiničnom pismu. Pečat: Predsjedništvo Antifašističkog vijeća narodnog oslobođenja Jugoslavije, Sekretarijat Beograd i uobičajena zvjezdica (*) te grb kasnije Demokratske Federativne Jugoslavije, sve velikim tiskanim slovima. Napomena: Funkcije potpisnika, titula jednog od njih, imena i prezimena te oznaka v. r. (vlastoručno) nalaze se u istome redku s njihovim potpisima, oznakom M. P. (mjesto pečata) i otiskom pečata (ljubičasta boja za pečate). Na samome dokumentu još se nalazi pečat arhivske ustanove koja dokument čuva te korjeniti broj (arhivski znak) pod kojim se čuvao za vrijeme postojanja dokumenta u pismohrani AVNOJ-a koji glasi 5/43 napisan crvenom olovkom u gornjemu desnome kutu
Lektor i korektor:   Goran i ...