Naredba o vješanju zastava (1945.)

Izvor: Wikizvor
Prijeđi na navigaciju Prijeđi na pretraživanje
Grb Narodne Republike Hrvatske PODATCI O DOKUMENTU
Naslov dokumenta: Naredba o vješanju zastava
Vrsta dokumenta: Naredba
Tijelo koje donosi: Ministarstvo unutrašnjih poslova
Federalne Države Hrvatske
Potpisnik: Vicko Krstulović
Funkcija potpisnika: Ministar
Grad: Zagreb
Datum proglašenja: 26. svibnja 1945.30.
NAREDBA
o vješanju zastava


     Narodi Jugoslavije polazeći u borbu i vodeći nepo-
štednu bitku protiv neprijatelja, pronosili su svoje
nacionalne zastave s petokrakom zvijezdom kao
simbole Narodno-oslobodilačke borbe.
     Na historijskom II. zasjedanju Antifašističkog vi-
jeća narodnog oslobođenja Jugoslavije, održanom u
Jajcu 29. XI. 1943., na kojem su udareni temelji De-
mokratske Federativne Jugoslavije, državna je za-
stava postala simbol snage svih naroda Jugoslavije.
     Petokraka zvijezda na zastavama je zvijezda koja
nam je sijala i davala snage i vjeru u najtežim časo-
vima narodnih ustanaka i neprijateljskih ofenziva,
ulijevala nepokolebljivo uvjerenje da će narodima
Jugoslavije pod rukovodstvom narodnog heroja mar-
šala Tita doći dani slobode, sreće i sretnog života.
     S obzirom na to dužnost je svakog pojedinca da
poštuje ove svetinje pa stoga

n a r e đ u j e m:

     1. U svim prigodama kada se izvjese ili nose na-
cionalne i jugoslavenska zastava, moraju to biti samo
zastave s petokrakom zvijezdom na srednjem polju
položenom na način da vrhovi krakova petokrake
zvijezde zahvataju ostala polja. To je jedini oblik
naših državnih zastava i druge se zastave tj. one
bez petokrake ne smiju izvjesiti.
     2. Na svim državnim ustanovama na području fe-
deralne države Hrvatske imaju se vijati jugoslaven-
ska državna zastava i zastava federalne Hrvatske.
     Ova naredba stupa na snagu odmah.

Smrt fašizmu – Sloboda narodu!


Ministarstvo unutrašnjih poslova
Broj: 1644.-45.
26. svibnja 1945.
Ministar unutrašnjih poslova:
Vicko Krstulović, s. r.
Podatci o izdanju teksta Naredba o vješanju zastava (1945.)
Izvorno izdanje:   Tadašnji službeni list »Zbornik zakona, uredaba i naredaba«
Izvor:   Zbornik zakona, uredaba i naredaba. Službeni list Federalne Države Hrvatske, Zagreb, godina I., svezak II., redni broj 30., stranica 87., od 25. rujna 1945.
Uredio:   Vicko Krstulović
Ostvarena razina:   Prijepis iz izvora. Usporedba je obavljena.
Bilješke:   Prijepis bez usklađivanja s pravopisnom normom hrvatskoga književnog jezika.
Prijepis:   Bugoslav