Naredba bana kraljevina Hrvatske, Slavonije i Dalmacije o uporabi zastava i emblema (1914.)

Izvor: Wikizvor
Prijeđi na navigaciju Prijeđi na pretraživanje
Naredba bana kraljevina Hrvatske, Slavonije i Dalmacije od 21. novembra 1914. br. 8378/Pr.,
o uporabi zastava i emblemaPošto se je tokom vremena u kraljevinama Hrvatskoj i Slavoniji uobičajilo upotrebljavati zastave, koje ni državno-pravno ni politički ne odgovaraju, pa pošto osim naredbe ces. i kr. glavnog zapovjedništva u Zagrebu od 8. aprila 1885. broj 231/Pr., koja je izdana naravno samo za bivše krajiško područje, za upotrebu zastava ne ima općenitih propisa, nalazim odrediti:

§ 1.
[uredi]

Po smislu § 61. zak. čl. I od godine 1868. o nagodbi i naredbe kr. zemaljske vlade, odjela za unutarnje poslove, od 16. novembra 1876. broj 18.307, jeste crveno-bijelo-modra u kraljevinama Hrvatskoj i Slavoniji narodna zastava, koja se sa sjedinjenim grbovima kraljevina Hrvatske, Slavonije i Dalmacije, proviđena krunom sv. Stjepana, u poslovima autonomnim imade upotrebljavati za službenu zastavu. Spomenutu narodnu zastavu može doličnim načinom upotrijebiti svatko.

§ 2.
[uredi]

Izim toga, kako je to i u spomenutoj naredbi ces. i kr. glavnog zapovjedništva odredjeno bilo, dopušteno je svakom kod općenitih svečanih zgoda primjerenim načinom upotrijebiti crveno-bijelo-zelenu ugarsku trobojnicu i crno-žutu austrijsku zastavu. Dopuštena je nadalje kod osobitih zgoda upotreba od vlasti priznatih zastava i grbova županijskih i gradskih municipija, slob. i kr. gradova, upravnih i plemićkih općina, te pojedinih plemićkih porodica.

§ 3.
[uredi]

Upotreba zastava drugih država, te drugih narodnih ili političkih zastava nije dozvoljena. Iznimice može politička oblast prve molbe dozvoliti upotrebu zastave inostranih suverena i država kod osobitih zgoda u počast suverenu, članu vladarske kuće ili zastupniku inostrane prijateljske države ili samoj toj državi. Ista načela vrijede i za svaku drugu upotrebu boja i emblema inostranih država. Ovom se naredbom ne dira u pravo osoba zaštićenih međunarodnim pravom, da upotrebljuju zastavu države, koju zastupaju.

§ 4.
[uredi]

Javne korporacije, građanski zborovi i cehovi, te privatna društva smiju rabiti samo po oblasti odobrene zastave.

§ 5.
[uredi]

Prekršaje ove naredbe imadu redarstvene oblasti kazniti globom od 2 do 200 K ili zatvorom od 6 sati do 14 dana i nedopuštenu zastavu ili emblem zaplijeniti.

§ 6.
[uredi]

Ova naredba staje na snagu danom proglašenja.

U Zagrebu, 21. studenoga 1914.

Dr. Ivan barun Skerlecz, v. r.