Jakov blagoslovljava svojih dvanaest sinova

Izvor: Wikizvor
Prijeđi na navigaciju Prijeđi na pretraživanje
Biblija, ekumenski prijevod; preveo: Tomislav Dretar
Jakov blagoslovljava svojih dvanaest sinova

Jakov blagoslovljava svojih dvanaest sinova[uredi]

 • 49 1 Jakov sazva svoje sinove i reče im: „Prikupite se da vam priopćim što će vam se dogoditi u budućnosti.
 • 2 Prikupite se i slušajte, sinovi Jakovljevi, slušajte Izraela oca svojega.
 • 3 Ruben, ti si moj prvorođeni, moja silnost i prvina moje muškosti, obilovat ćeš silom, obilovat ćeš moćju.
 • 4 Ne prelijevaj se kao kipuća voda! budući da si se bio uspeo na ležaj oca svojega[351],
ti si dakle oskvrnuo krevet na
kojem
sam.
 • 5 Simeon i Levi su braća,
njihova složnost[352] je
sredstvo
nasilja.
 • 6 Ja neću da mene upliću,
ja se neću radovati njihovim

zborovima; jer u svojoj srdžbi pobili su ljude, i u svojoj mahnitosti osakatili bikove[353].

 • 7 Prokleta bila njihova srdžba,

njihova žestina!

I njihova prenagljenost, tako
surova!
Ja ću ih razdijeliti u Jakovu,
rasut ću ih u Izraelu[354].
 • 8 Juda, ti si taj kojeg će braća
tvoja slaviti[355].
Tvoja će ruka pritiskivati šiju
neprijateljima tvojim,
sinovi oca tvojega klanjat će
se pred tobom.
 • 9 Ti si jedan lavić, o Judo,
o sine moj, ti si se okoristio
od
pokolja!
On je savio koljeno i zalegao
kao kakav lav i kao kakvog
lava,
tko će ga dići?
 • 10 Skiptar ne će izmaći Judi,
ni palica zapovjednička
između njegovih nogu
sve dok ne prispije onom
kojem pripada[356] i
kome puci
duguju poslušnost.
 • 11 On koji privezuje svoje
magare
u vinogradu i o trsje
magarčića,
on je pokvasio svoju odjeću u
vinu i svoju tuniku u krvi
grožđa.
 • 12 Njegove su oči tamnije od vi-
na a zubi bijelji od
mlijeka[357].
 • 13 Zabulon će imati svoje boravi-
šte na obali mora.
On ima brodove uz obalu, a
međe njegove vladaju
Sidonom[358].
 • 14 Isakar je jedan koščati
maga-
rac koji liježe u obor s
dvostrukim
zidom.
 • 15 On je vidio da je objed bio
ukusan i zemlja ugodna,
pa je pružio hrbat svoj pod
samar,
on je dobar za robovsku tlaku.
svojem puku
kao jednom od plemena
Izraelo-
vih.
 • 17 Dan će biti zmija na putu, gu
ja na stazi,
koja ujeda koljenicu konju a
njegovom jahaču pada
otraga[360].
 • 18 U tvojem spasu, ja se nadam
ô GOSPODE [361],
 • 19 Gad, jedna ga trupa napadne

a on, on joj zaskoči zalaznicu[362].

 • 20 Od Ašera potječe masno, nje-
gova hrana,
i on pravi kolače
kraljevske[363].
 • 21 Neftali je jedna košuta u
slobodi koja daje
lanad[364].
 • 22 Josip je jedan mladi bik,
mladi bik pokraj izvora.
Na pašnjacima, on prelazi
zid[365]
 • 23 oni su ga izazvali, oni su ga
karali,
strijelci s njim zaratiše,
 • 24 ali njegov luk osta zatvoren
dok
se on igrao rukama i šakama.
Snaga Neukrotivog
Jakovljevog,
imenom Pastira,
Oca Izraelova,
 • 25 El, tvoj otac nek' On ti dođe
u pomoć
po Bogu Svemoćnom[366],
nek' te
On blagoslovi!
Blagoslov nebesa odozgo
blagoslovi *ponora prostrtih
ispod zemlje,
blagoslovi dojki i grudi,
 • 26 blagoslovi tvojeg oca
nadmašili su
blagoslove antičkih planina,
žudnju starih brežuljaka.
Nek' dođu na glavu Josipovu,
na kose posvećenom[367]
između braće.
 • 27 Benjamin je jedan vuk, on
rastrgava,
s jutra još on jede,
a navečer on dijeli
plijen[368].“