Evanđelje po Ivanu (Šarić)/Glava 21.

Izvor: Wikizvor
Prijeđi na navigaciju Prijeđi na pretraživanje
Evanđelje po Ivanu (Šarić)


1 Poslije toga opet se javi Isus na Tiberijadskome moru. A javi se ovako:

2 Bili su zajedno Simon Petar i Toma, koji se zove Blizanac, i Natanael, koji je bio iz Kane galilejske, i sinovi Zebedejevi, i druga dvojica od učenika njegovih.

3 Reče im Simon Petar: "Idem da hvatam ribe." Rekoše mu: "Idemo i ml s tobom. Izađoše i uđoše u lađicu; ali onu noć ne uhvatiše ništa.

4 A kad bi jutro, stajao je Isus na obali; ali učenici ne poznaše, da je Isus.

5 Tada im reče Isus: "Djeco, imate li što za jelo?" odgovoriše mu: "Nemamo."

6 A on im reče: "Bacite mrežu na desnu stranu lađice, i naći ćete." Onda baciše, i već je nijesu mogli vući od mnoštva riba.

7 Tada učenik onaj, koga je ljubio Isus, reče Petru: "Gospodin je!" A Simon Petar kad je čuo da je Gospodin, baci na se košulju - jer je bio go - i skoči u more.

8 Drugi učenici dođoše na lađici, jer nijesu bili daleko od zemlje, nego oko dvjesta lakata, a vukli su mrežu s ribama.

9 A kad izađoše na zemlju, vidješe žeravicu postavljenu, i ribu na njoj, i kruh.

10 Isus im reče: "Donesite od riba, što ih sad uhvatiste!"

11 Ode Simon Petar i izvuče na zemlju mrežu, punu velikih riba sto i pedeset i tri; i premda ih je bilo toliko, mreža se nije prodrla.

12 Isus im reče: "Dođite, objedujte!" I ni jedan se od učenika ne usudi da ga upita: "Tko si ti?" Znali su, da je Gospodin.

13 Dođe Isus i uze kruh, i dade im, tako i ribu.

14 Ovo se već treći put javi Isus učenicima svojim, pošto je bio uskrsnuo od mrtvih.

15 Iza objeda reče Isus Simonu Petru: "Simone Jonin, ljubiš li me više nego ovi?" Reče mu: "Da, Gospodine, ti znaš, da te ljubim." Reče mu: "Pasi jaganjce moje!"

16 Reče mu opet drugi put: "Simone Jonin, ljubiš li me?" Reče mu: "Da, Gospodine, ti znaš, da te ljubim." Reče mu: "Pasi jaganjce moje!"

17 Reče mu treći put: "Simone Jonin, ljubiš li me?" Ožalosti se Petar, što mu reče po treći put: "Ljubiš li me?" i reče mu: "Gospodine, ti sve znaš, ti znaš, da te ljubim." Reče mu Isus: "Pasi ovce moje!

18 Zaista, zaista, kažem ti: "Kad si bio mlađi, opasivao si se sam, i hodio si, kamo si htio; a kad ostariš, raširit ćeš ruke svoje, i drugi će te opasivati i odvesti, kamo nećeš."

19 A ovim riječima htjede označiti, kakvom će smrti proslaviti Boga. Nato mu reče: "Hajde za mnom!"

20 Petar se obazre i vidje, gdje za njim ide onaj učenik, koga je Isus ljubio, koji se je i na večeri naslonio na grudi njegove i rekao: "Gospodine, tko je taj, koji će te izdati?"

21 Kad ga ugleda Petar, reče Isusu: "Gospodine, a što će ovaj?"

22 Reče mu Isus: "Ako hoću, da on ostane, dok ne dođem, što je tebi do toga. Ti hajde za mnom!"

23 Tako izađe među braćom ova riječ, da onaj učenik neće umrijeti. A Isus mu ne reče, da neće umrijeti, nego: "Ako hoću, da on ostane, dok ne dođem, što je tebi do toga?"

24 Ovo je onaj učenik, koji svjedoči za ovo, i koji napisa ovo; i znamo, da je istinito svjedočanstvo njegovo.

25 A ima i drugo mnogo, što učini Isus. I kad bi se to pojedince popisalo, mislim, da ni sav svijet ne bi mogao obuhvatiti knjige, koje bi se napisale.


Evanđelje po Ivanu (Šarić)