Evanđelje po Ivanu (Šarić)/Glava 19.

Izvor: Wikizvor
Prijeđi na navigaciju Prijeđi na pretraživanje
Evanđelje po Ivanu (Šarić)


1 Tada dakle Pilat uze Isusa i bičeva ga.

2 Vojnici spletoše vijenac od trnja, metnuše mu ga na glavu i obukoše mu skrletnu haljinu.

3 I pristupali su k njemu i govorili: "Zdravo, kralju židovski!" i udarali su ga po obrazima.

4 Onda Pilat izađe opet i reče im: "Evo, izvodim ga k vama, da vidite, da na njemu ne nalazim nikakve krivnje."

5 A Isus izađe pod vijencem od trnja i u skrletnoj haljini. Pilat im reče: "Evo čovjeka!"

6 A kad ga vidješe glavari svećenički i sluge, povikaše: "Raspni, raspni ga!" Pilat im odgovori: "Uzmite ga vi i raspnite, jer ja ne nalazim na njemu krivnje."

7 Odgovoriše mu Židovi: "Mi imamo zakon, i po zakonu mora umrijeti, jer se je gradio Sinom Božjim."

8 Kad je dakle čuo Pilat ovu riječ, poboja se većma.

9 I opet uđe u sudnicu i upita Isusa: "Odakle si ti?" A Isus mu ne dade odgovora.

10 Tada mu reče Pilat: "Zar meni ne govoriš? Ne znaš li, da imam vlast raspeti tebe, i vlast imam pustiti tebe?"

11 Isus reče: "Ne bi imao vlasti nikakve nada mnom, kad ti ne bi bilo dano odozgo. Zato onaj ima veći grijeh, koji me predade tebi."

12 Otada je gledao Pilat da ga pusti. Ali su Židovi vikali. "Ako ovoga pustiš, nijesi prijatelj caru. Svaki, koji sebe gradi kraljem, protivi se caru."

13 A kad je Pilat čuo ove riječi izvede Isusa, i sjede na sudačku stolicu na mjestu, koje se zove Litostrotos, a hebrejski Gabata.

14 A bila je priprava Blagdana Pashe, oko šeste ure, i reče Židovima: "Evo kralj vaš!"

15 A oni su vikali: "Uzmi, uzmi, raspni ga! Pilat im reče: "Zar kralja vašega da raspnem?" Odgovoriše glavari svećenički: "Nemamo kralja osim cara."

16 Tada im ga predade, da se raspne. A oni uzeše Isusa i odvedoše ga.

17 Nosio je križ svoj, i izađe na mjesto, koje se zove Lubanja, (košturnica) a hebrejski Golgota.

18 Ondje ga raspeše, i s njim drugu dvojicu s jedne i s druge strane, a Isusa u sredini.

19 A Pilat napisa i natpis i metnu na križ. A bilo je napisano: "Isus Nazarećanin, kralj židovski."

20 I ovaj su natpis čitali mnogi od Židova; jer je mjesto, gdje je bio raspet Isus, bilo blizu grada; i bilo je napisano hebrejski, latinski i grčki.

21 A židovski su glavari svećenički govorili Pilatu: "Ne piši: 'kralj židovski', nego da je on rekao: 'kralj sam židovski.'"

22 Pilat reče: "Što pisah, pisah."

23 Kad su bili vojnici raspeli Isusa, uzeše njegove haljine i načiniše četiri dijela, svakome vojniku po dio, i donju haljinu; a donja haljina nije bila šivana, nego izatkana sva u jednom komadu od vrha do dna.

24 Onda rekoše među sobom: "Ne derimo je, nego bacimo kocke za nju, kojemu će dopasti!" Tako se imala ispuniti riječ Pisma: "Razdijeliše među se haljine moje i za odjeću moju baciše kocke." I vojnici tako učiniše.

25 A stajala je kod križa Isusova majka njegova i sestra majke njegove, Marija Kleofa, i Marija Magdalena.

26 Kad vidje Isus majku i učenika, koga je ljubio, pokraj nje, reče majki svojoj: ženo evo ti sina!"

27 Potom reče učeniku: "Evo ti majke!" I od onoga časa uze je učenik k sebi.

28 Isus je znao, da se je već sve svršilo. Zato reče, da se ispuni Pismo: "Žedan sam."

29 Ondje je stajala posuda puna octa. I napuniše spužvu octa, nataknuše je na stabljiku isopovu i prinesoše je k ustima njegovim.

30 A kad je bio Isus primio ocat, reče: "Svršeno je." Tada nakloni glavu i predade duh.

31 Bila je priprava. I Židovi zamoliše Pilata, da hi se raspetima prebile golijeni, i da bi se skinuli, da ne bi tjelesa ostala na križu u subotu. Ona subota bila je name veliki dan.

32 Dođoše dakle vojnici, i prvome prebiše golijeni i drugome raspetomu s njim.

33 A kad dođoše k Isusu, vidješe, da je već umro, i ne prebiše mu golijeni.

34 Nego jedan od vojnika probode mu bok kopljem, i odmah izađe krv i voda.

35 I onaj, koji vidje, posvjedoči, i svjedočanstvo je njegovo istinito. I on zna, da govori istinu, da i vi vjerujete.

36 Jer se ovo dogodi, da se ispuni Pismo: "Nijedna kost neće mu se slomiti."

37 I opet drugo Pismo veli: "Vidjet će, koga probodoše."

38 A potom Josip iz Arimateje, koji je bio učenik Isusov, ali tajni od straha pred zidovima, zamoli Pilata, da uzme tijelo Isusovo. I dopusti Pilat. Dođe dakle i uze tijelo njegovo.

39 A dođe i Nikodem, koji je prije bio došao k Isusu po noći, i donese pomiješane smirne i aloja, oko sto libara

40 I uzeše tijelo Isusovo i obaviše ga platnom mirisima, kao što je običaj u Židova da pokopavaju.

41 A bio je na mjestu, gdje je bio raspet, vrt, i u vrtu grob nov, u koji još nitko nije bio položen.

42 Ondje dakle zbog priprave židovske, jer je bio blizu grob, položiše Isusa.


Evanđelje po Ivanu (Šarić)