Deklaracija o europskim vrijednostima

Izvor: Wikizvor
Prijeđi na navigaciju Prijeđi na pretraživanje
ZAJEDNIČKA IZJAVA
stranaka bliskih Europskoj pučkoj stranci iz Bosne i Hercegovine o europskim vrijednostima, identitetu, socijalno-tržišnom gospodarstvu i pravnoj državi

Poistovjećujući se s vrijednostima Europske pučke stranke, čijem punopravnom članstvu težimo,

Zalažući se za ostvarivanje zajedničkih ciljeva koji počivaju na temeljnim, međusobno ovisnim, jednako važnim i opće primjenjivim europskim vrijednostima slobode, odgovornosti, temeljne jednakosti, pravde, istine i solidarnosti, kao i prosperiteta,

Mi, narodne stranke iz Bosne i Hercegovine,

koje dobrobit Bošnjaka, Hrvata i Srba, kao konstitutivnih naroda (u zajednici s ostalima), i građana Bosne i Hercegovine smatraju svojom obvezom, ovim izjavljujemo čvrsto opredjeljenje za EU-integraciju Bosne i Hercegovine.

Pri tome, na temelju spomenutih europskih vrijednosti težimo zajedničkom ostvarenju sljedećih ciljeva:

1. Identitet i raznolikost

Mi, stranke bliske Europskoj pučkoj stranci iz Bosne i Hercegovine,

potvrđujemo neotuđivo pravo na dostojanstvo svakog ljudskog bića u svim razdobljima njegovog postojanja. Budući da su ljudi slobodni, odgovorni i ovisni jedni o drugima, oni sudjeluju u izgradnji i poboljšanju društva. S obzirom na kulturnu, nacionalnu, socijalnu i vjersku raznolikost društva u Bosni i Hercegovini, želimo još jednom potvrditi naše identitete i tradicije u službi ostvarivanja moderne i djelotvorne društvene zajednice. Ovaj pristup u našoj zemlji može garantirati osnovu za harmoničan suživot koji će se zasnivati na jedinstvu različitosti i jednakopravnosti svih naroda i građana u našoj zemlji. Pri tome se zauzimamo za primjerenu ravnotežu između tradicije i modernosti.                                 

2. Socijalno tržišno gospodarstvo

Mi, stranke bliske Europskoj pučkoj stranci iz Bosne i Hercegovine,

iskazujemo naše opredjeljenje za koncept socijalno tržišnog gospodarstva, zasnovan na slobodama koje vrijede za tržište Europske unije, koji služi očuvanju i razvoju slobodnog tržišta, koji štiti ljudska prava i temeljne slobode i koji je utvrđen i u Ustavu BiH. Takav socijalno usmjeren koncept gospodarstva predstavlja jedno od temeljnih načela naše političke obitelji. To je gospodarsko i društveno uređenje, koje je utemeljeno u ugovorima, te u suglasnost dovodi osobnu slobodu, privatnu imovinu i slobodnu konkurenciju na tržištu sa socijalnim pravima, javnim interesom i održivim razvojem. Mi naglašavamo etiku rada i poduzetništva, koja će svakom omogućiti da može zaraditi za život i povećati kakvoću života. Mi se zalažemo za konstruktivan društveni dijalog.

3. Pravna država i vladavina prava

Mi, stranke bliske Europskoj pučkoj stranci iz Bosne i Hercegovine,

težimo demokratski uređenoj državi, koja počiva na vladavini prava, poštovanju ljudskih prava i temeljnih sloboda te ostvaruje načela društvene pravde. Zato je u Bosni i Hercegovini potrebno stabilno i neovisno pravosuđe kao i državna uprava koji će djelovati na zakonit način, oslobođeni neprimjerenih političkih utjecaja, ali koji će biti odgovorni prema građanima. To podrazumijeva odgovornost u upravljanju na svim razinama vlasti i uvođenje transparentnosti i učinkovitosti kao i djelotvornih mehanizama za borbu protiv korupcije. Težimo k stabilnom i učinkovitom političkom sustavu koji će osigurati jednakost svih građana i konstitutivnih naroda koji žive u Bosni i Hercegovini.

4. Suradnja i međusobno poštovanje kao osnova našeg djelovanja

Mi, stranke bliske Europskoj pučkoj stranci iz Bosne i Hercegovine,

ovom deklaracijom iskazujemo naše opredjeljenje za gore opisane ciljeve i načela i želimo ih zajednički ostvariti u suradnji utemeljenoj na međusobnom povjerenju. Pripadnost političkoj obitelji Europske pučke stranke i njezine vrijednosti pri tome su za nas pokretačka snaga za poštovanje identiteta u našoj zemlji i tradicija koje su s njima povezane, za demokraciju, gospodarski razvoj, društvenu pravdu i djelotvornu državu te potpuno poštovanje ljudskih prava.

Ako prihvatimo izazove i iskoristimo naše mogućnosti, možemo iza nas ostaviti političku, gospodarsku i društvenu krizu.

Mi smo uvjereni da opće dobro možemo ostvariti članstvom Bosne i Hercegovine u Europskoj uniji, kao i da na taj način mogu biti ostvareni naši ciljevi i načela.

Bakir Izetbegović, zamjenik predsjednika
Stranka demokratske akcije – SDA
Dr. Dragan Čović, predsjednik
Hrvatska demokratska zajednica Bosne i Hercegovine – HDZ BiH
Dr. Mladen Ivanić, predsjednik
Partija demokrtskog progresa - PDP
Martin Raguž, predsjednik
Hrvatska demokratska zajednica 1990 – HDZ 1990
Mladen Bosić, predsjednik
Srpska demokratska stranka - SDS